Bộ trị liệu từ tính Black Therapy

4,200,000.00

Bộ trị liệu từ tính Black Therapy từ tính lợi dụng lực từ tính và từ trường để loại bỏ những bụi bẩn và kim loại nặng nằm sâu trong lỗ chân lông

Bộ trị liệu từ tính Black Therapy
Bộ trị liệu từ tính Black Therapy

4,200,000.00