Máy Fractional RF needle

Máy Fractional RF needle kết hợp Microcstall xâm lấn tối thiểu / RF nhiệt độ cao / Công nghệ hấp thụ qua da. Cho hiệu quả cao nhất.