Máy triệt lông Doctor light

Máy triệt lông Doctor light giúp triệt lông nhanh, thời gian lông mọc lại lâu. Công nghệ triệt lông OPT tốt với công suất mạnh mẽ giúp tiết kiệm chi phí.