Peel pink TCA làm hồng nhũ hoa, trị thâm

600,000.00

Peel Pink là một bước nhảy vọt trong công nghệ làm hồng nhũ hoa của ngành công nghiệp thẩm mỹ giúp đáp ứng một số nhu cầu đẹp nhũ hoa, giảm thâm.

peel-pink-tca
Peel pink TCA làm hồng nhũ hoa, trị thâm

600,000.00