Serum Ha HAVO 100ml

450,000.00

Serum HA HAVO là sản phẩm có Hyaluronic Acid là một trong những phân tử ưa nước nhất (háo nước) nên được xem là “chất dưỡng ẩm tự nhiên”.

Serum Ha HAVO 100ml

450,000.00